Username Password
Forgot Password Registration
Chinese Movie Database
Related
Chinese Title (sp)
Chinese Title (td)
Title in pinyin
: tian1 long2 ba1 bu4 (2003)

TV Series Heaven Dragon The Eighth Episode (2003) (40 Episodes)

RegionMainland China
ColorColor
LanguagePutonghua
Film-TypeTV Series
Episodes40 Episodes
GenreMartial Arts /
SubjectLove / Martial Arts / Tian Long Ba Bu

Cast

Not according to credit sequence
Zhang Jizhong Zhang Jizhong ...Wang Jian Tong
Lü Shigang ...Duan Zheng Ming
Zhao Yong ...Bao Bu Tong
Xiu Ge ...Feng Bo E
Bayin ...Jiu Mo Zhi
Gao Zhao ...Yun Zhong He
Li Yu (6) ...Nan Hai E Shen
Shi Lan ...Ye Er Niang
Ji Chunhua ...Duan Yan Qing
Ma Yuke ...You Tan Zhi
Li Yongyong ...Ruan Xing Zhu
Ruan Danning ...Gan Bao Bao
Wang Luyao ...Madam Wang
Gao Yuan2 ...Dao Bai Feng
Liu Liwei ...Ba Tian Shi
Ren Zewei ...Zhu Dan Chen
Zhang Hengping ...Zhu Wan Li
Wei Zongwan ...Zhong Wan Chou
Xu Huanshan ...Xiao Yao Zi
Zheng Shuang Zheng Shuang ...Yu Po
Sun Jiaolong ...Wan Yan A Gu Da
Jin Song ...He Lian Tie Shu
E Busi ...Ye Lü Hong Ji
Ren Wu ...Mu Rong Bo
Zhang Qian (5) ...Xiao Yuan Shan
Wang Haizhen ...Meng Gu
Zhou Yujie ...Zhu Jian
Zhou Bingqing ...Mei Jian
Wang Hui (5) ...A Bi
Xie Yuxin ...Li Qiu Shui
Yang Rui (1) ...Zhong Ling
Jiang Xin ...Mu Wan Qing
Shu Chang Shu Chang ...Tian Shan Tong Lao
Diana PANG Dan Peng Dan
(Diana PANG Dan)
...Qin Hong Mian
Shen Junyi ...Ding Chun Qiu
Christy CHUNG Zhong Liti
(Christy CHUNG)
...Kang Min
Tang Zhenzong ...Duan Zheng Chun
Liu Tao (2) Liu Tao (2) ...A Zhu
Chen Hao (4) ...A Zi
LIU Yifei Liu Yifei
(LIU Yifei)
...Wang Yu Yan
Xiu Qing ...Mu Rong Fu
Gao Hu ...Xu Zhu
Lin Zhiying ...Duan Yu
Hu Jun Hu Jun ...Qiao Feng

Crew

Producer
Producer
Based On
Art Director
Action Director
Yuan Bin (YUEN Bun)
Zhao Jian
Present
Composer


Related news
» News

Contribute information about this film


Heaven Dragon The Eighth Episode (2003)
No enough votes. Top movies
I haven't voted yet.LinkChinese UK WaterInk Rent-A-DVD YesAsia Play-Asia
Database Statistics | Update | Blog | About Us | Privacy Policy
Copyright (C) 1996-2014. All rights reserved by the Chinese Movie Database, and/or their respective owners.
Mandarin Pinyin system is used for romanization. People's last name comes first.
Real Time Web Analytics