Username Password
Forgot Password Registration
Chinese Movie Database
Related
Chinese Title (sp)
Chinese Title (td)
Title in pinyin
: jian4 guo2 da4 yue4 (2009)

The Great Cause of China's Foundation (2009)

RegionMainland China
ColorColor
LanguagePutonghua
Present China Film Group
Film-TypeFeature Film
GenreDrama /
SubjectHistory / Civil War

Director
Huang Jianxin (HUANG Jianxin)
Screenplay

Cast

According to credit sequece
Tang Guoqiang Tang Guoqiang ...Mao Zedong
Zhang Guoli Zhang Guoli ...Jiang Jieshi
Liu Jin ...Zhou Enlai
Wang Xueqi Wang Xueqi ...Li Zongren
Liu Sha ...Liu Shaoqi
Xu Qing Xu Qing ...Song Qingling
Wang Wufu ...Zhu De
Vivian WU Wu Junmei
(Vivian WU)
...Song Meiling

Followings are not according to credit sequence
Sun Honglei Sun Honglei
NING Jing Ning Jing
(NING Jing)
ZHANG Ziyi Zhang Ziyi
(ZHANG Ziyi)
Miao Pu Miao Pu
Tony LEUNG Ka Fai Liang Jiahui
(Tony LEUNG Ka Fai)
Guo Degang
Liu Ye Liu Ye
Wang Xuebing
Zhang Hanyu Zhang Hanyu
Hu Jun Hu Jun
Donnie YEN Zhen Zidan
(Donnie YEN)
Huang Xiaoming Huang Xiaoming
Jackie CHAN Cheng Long
(Jackie CHAN)
Deng Chao Deng Chao
Vicki ZHAO Wei Zhao Wei
(Vicki ZHAO Wei)
Tong Dawei Tong Dawei
Fan Wei
Sun Xing
Liu Yiwei
GongBeibi
John WOO Wu Yusen
(John WOO)
Wang Jian
Bi Yanjun ...Luo Longji
CHEN Kaige Chen Kaige
(CHEN Kaige)
Feng Xiaogang Feng Xiaogang
Jiang Wen
(JIANG Wen)
GE You Ge You
(GE You)
Andy LAU Tak-Wah Liu Dehua
(Andy LAU Tak-Wah)
Chen Daoming
(CHEN Daoming)
Chen Baoguo
Chen Kun (1)
Xiu Zongdi
Chen Hao (4)
Leon LAI Ming Li Ming
(Leon LAI Ming)
You Yong
Feng Yuanzheng
Hou Yong (2)
Eva Huang Huang Shengyi
(Eva Huang)

Crew

Present


Contribute information about this film


The Great Cause of China's Foundation (2009)
Score 6.5/14 voted. Top movies
I haven't voted yet.LinkChinese UK WaterInk Rent-A-DVD YesAsia Play-Asia
Database Statistics | Update | Blog | About Us | Privacy Policy
Copyright (C) 1996-2014. All rights reserved by the Chinese Movie Database, and/or their respective owners.
Mandarin Pinyin system is used for romanization. People's last name comes first.
Real Time Web Analytics