Username Password
Forgot Password Registration
Chinese Movie Database
Related
Chinese Title (sp)
:
Chinese Title (td)
:
Title in pinyin
: jia1 (1941)

Family (1941)

RegionChina
ColorB/W
LanguageMandarin
Runtime194 minutes
Present Xinhua ZhongguoLianhe
Film-TypeFeature Film
GenreDrama /
SubjectFamily / Marriage

Cast

According to credit sequece
Jiang Ming ...Grandfather Gao
Zhang Wan ...Madam Chen
Wang Yuanlong ...Gao Keming
Li Ming (6)
Hong Jingling ...Gao Kean
Wang Xianzhai
Yuan Meiyun ...Qian Mei
Chen Yunshang Chen Yunshang ...Zhang Yunhua
Huang Naishuang Huang Naishuang ...Grandauntie Zhang
Mei Xi ...Gao Juexin
Gu Lanjun ...Li Ruiyu
Butterfly HU Hu Die
(Butterfly HU)
...Gao Shuyun
Li Hong (1) ...Gao Shuhua
Chen Juanjuan ...Gao Shuzhen
Li Cheng (4) ...Gao Shuying
Chen Yanyan Chen Yanyan ...Mingfeng
Wang Yin ...Gao Junhui
Yuan Zhuru ...Mrs Zhou
Cang Yinqiu ...Mrs Shen
Hong Dou ...Mrs Wang
Wang Di ...Mrs Qian
Liu Qiong ...Gao Juemin
Tong Yuejuan ...Waner
Gu Meijun ...Xier
Tong Yi ...Queer
Ye Xiaozhu ...Gao Juequn
Ye Xiaokeng ...Gao Haichen
Gong Qiuxia ...Xu Qianru
Xu Xinyuan ...General Zhang
Han Langen ...Zhang's son
Gu Yelu ...Zhang Huiru
Yin Xiucen ...Feng Leshan
Dai Yanwan ...Zhang Huanru
Wang Zhuyou ...Huang Cunhou
Zhang Zhizhi ...Body guard
Zhang Ping ...Monday
Wang Mengshi
Chen Yitang ...Zhang You
He Jianfei ...Gao Zhong
Zhu Shaoquan
Zhu Yunshan ...Body guard
Xu Liang (1)
Zhou Wenbin ...Yuan Cheng
Wu Yiyuan

Crew

Producer
Based On
Ba Jin Nove (Family)


Related news
» News

Contribute information about this film


No enough votes. Top movies
I haven't voted yet.LinkChinese UK WaterInk Rent-A-DVD YesAsia Play-Asia
Database Statistics | Update | Blog | About Us | Privacy Policy
Copyright (C) 1996-2014. All rights reserved by the Chinese Movie Database, and/or their respective owners.
Mandarin Pinyin system is used for romanization. People's last name comes first.
Real Time Web Analytics